EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

arm

N

แปลว่า อาร์ม

เพิ่มเติม เครื่องหมายรูปอย่างโล่

Posted on by Admin

แปลว่า แขนเสื้อ

Posted on by Admin

แปลว่า พาหา

Posted on by Admin

แปลว่า อาวุธยุทโธปกรณ์

ตัวอย่าง ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกำลังพลมากเหมือนก่อน เพราะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า สาขา

Posted on by Admin

แปลว่า ลำแขน

ตัวอย่าง คนตีกลองเก่งๆ มักจะมีลำแขนบริเวณกล้ามเนื้อใต้ข้อศอกแข็งพองโตกว่าคนอื่น

เพิ่มเติม อวัยวะที่ต่อจากไหล่ทั้ง 2 ข้าง

Posted on by Admin

แปลว่า อาวุธ

Posted on by Admin

แปลว่า แขน

ตัวอย่าง ผู้หญิงคนนี้มีแขนเรียวสวยราวกับแขนของนางละคร

เพิ่มเติม ส่วนของอวัยวะจากไหล่ถึงข้อมือทั้ง 2 ข้าง

Posted on by Admin

แปลว่า แขน

Posted on by Admin

แปลว่า ที่วางแขน

Posted on by Admin

แปลว่า พาหุ

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่), สิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายแขน

Posted on by Admin

V

แปลว่า ติดอาวุธ

ตัวอย่าง กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล

เพิ่มเติม มีอาวุธประจำ

Posted on by Admin

แปลว่า จับอาวุธ

ตัวอย่าง ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ

เพิ่มเติม ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ติดอาวุธ, พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เตรียมอุปกรณ์

Posted on by Admin

แปลว่า ติดอาวุธ, พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พาหุ หมายถึง:

 1. น. แขน. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย สาขา หมายถึง:

 1. น. กิ่งไม้, กิ่งก้าน, เช่น ต้นจามจุรีมีสาขามาก; แขนง, ส่วนย่อย, ส่วนรอง, เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ธนาคารออมสินสาขาหน้าพระลาน. (ป.; ส. ศาขา).

พจนานุกรมไทย อาร์ม หมายถึง:

 1. [อาม] น. เครื่องหมายมักเป็นรูปโล่ที่ภายในผูกเป็นลวดลาย ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวงศ์ตระกูล สถาบันต่าง ๆ เป็นต้น, เรียกเต็มว่า ตราอาร์ม. (อ. arm).

พจนานุกรมไทย อาวุธ หมายถึง:

 1. [-วุด] น. เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้าย ทำลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า; โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ. (ป. อาวุธ, อายุธ; ส. อายุธ).

พจนานุกรมไทย แขน หมายถึง:

 1. น. เรียกสายเสื้อชั้นในของผู้หญิง.

 2. น. อวัยวะที่ต่อจากไหล่ทั้ง ๒ ข้าง, (ราชา) เรียกอวัยวะตั้งแต่ศอกไปถึงไหล่ว่า พระพาหา ตั้งแต่ศอกไปถึงมือว่า พระกร; เรียกสิ่งที่ยื่นออกไปจากส่วนใหญ่เหมือนรูปแขน เช่น แขนเสื้อ ไม้เท้าแขน.

 ภาพประกอบ

 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า อาร์ม ประเภท N เพิ่มเติม เครื่องหมายรูปอย่างโล่ หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า แขนเสื้อ ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า พาหา ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ ประเภท N ตัวอย่าง ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกำลังพลมากเหมือนก่อน เพราะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า สาขา ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า ลำแขน ประเภท N ตัวอย่าง คนตีกลองเก่งๆ มักจะมีลำแขนบริเวณกล้ามเนื้อใต้ข้อศอกแข็งพองโตกว่าคนอื่น เพิ่มเติม อวัยวะที่ต่อจากไหล่ทั้ง 2 ข้าง หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า อาวุธ ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า แขน ประเภท N ตัวอย่าง ผู้หญิงคนนี้มีแขนเรียวสวยราวกับแขนของนางละคร เพิ่มเติม ส่วนของอวัยวะจากไหล่ถึงข้อมือทั้ง 2 ข้าง หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า แขน ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า ติดอาวุธ ประเภท V ตัวอย่าง กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล เพิ่มเติม มีอาวุธประจำ หมวด V
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า ที่วางแขน ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า พาหุ ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า จับอาวุธ ประเภท V ตัวอย่าง ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ เพิ่มเติม ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้ หมวด V
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่), สิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายแขน ประเภท N หมวด N
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า ติดอาวุธ, พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ ประเภท VI หมวด VI
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า เตรียมอุปกรณ์ ประเภท VT หมวด VT
 • arm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arm แปลว่า ติดอาวุธ, พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "arm"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"