EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ติดอาวุธ

V

ภาษาอังกฤษ arm

ตัวอย่าง กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล

เพิ่มเติม มีอาวุธประจำ

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ armed

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ armed

ตัวอย่าง ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด

เพิ่มเติม มีอาวุธประจำ

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ armed to the teeth

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ติดอาวุธ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ติดอาวุธ แปลว่า arm ประเภท V ตัวอย่าง กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล เพิ่มเติม มีอาวุธประจำ หมวด V
  • ติดอาวุธ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ติดอาวุธ แปลว่า armed ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ติดอาวุธ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ติดอาวุธ แปลว่า armed ประเภท ADJ ตัวอย่าง ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด เพิ่มเติม มีอาวุธประจำ หมวด ADJ
  • ติดอาวุธ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ติดอาวุธ แปลว่า armed to the teeth ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ติดอาวุธ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"