ภาษาไทย

เกิดขึ้น

VI

ภาษาอังกฤษ break

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cook

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ tide

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ intervene

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ go on

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ come about

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ present

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ betide

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ happen

ตัวอย่าง ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ take place

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น
  • เกิดขึ้น

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เกิดขึ้น ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"