EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

photograph

N

แปลว่า รูปถ่าย

ตัวอย่าง รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่

เพิ่มเติม ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์

แปลว่า ภาพถ่าย

ตัวอย่าง หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก

เพิ่มเติม ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น

แปลว่า รูป

ตัวอย่าง ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า

แปลว่า ภาพถ่าย, รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน

V

แปลว่า ถ่ายรูป

ตัวอย่าง ผมถ่ายรูปไปพลาง เงี่ยหูฟังเรื่องที่เขาถกเถียงไปพลาง

เพิ่มเติม บันทึกภาพโดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใส เช่น ฟิล์ม กระจกถ่ายรูป

แปลว่า จับภาพ

ตัวอย่าง ตากล้องสาวฝีมือดีติดตามจับภาพการลงฉุกเฉินของเครื่องบินลำดังกล่าว

VI

แปลว่า ถูกถ่ายรูป, ถูกถ่ายภาพ

VT

แปลว่า บันทึกภาพ, ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย photograph

  1. รูปถ่าย หมายถึง น. ภาพที่บันทึกไว้ด้วยวิธีให้แสงผ่านฟิล์มรูปเป็นต้นลงบนแผ่นวัสดุไวแสง เช่น กระดาษอัดรูป แล้วนำไปล้างตามกรรมวิธีเพื่อให้รูปปรากฏ.

 ภาพประกอบ

  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า รูปถ่าย ประเภท N ตัวอย่าง รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่ เพิ่มเติม ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์ หมวด N
  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า ถ่ายรูป ประเภท V ตัวอย่าง ผมถ่ายรูปไปพลาง เงี่ยหูฟังเรื่องที่เขาถกเถียงไปพลาง เพิ่มเติม บันทึกภาพโดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใส เช่น ฟิล์ม กระจกถ่ายรูป หมวด V
  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า ภาพถ่าย ประเภท N ตัวอย่าง หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก เพิ่มเติม ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น หมวด N
  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า รูป ประเภท N ตัวอย่าง ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า หมวด N
  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า ถูกถ่ายรูป, ถูกถ่ายภาพ ประเภท VI หมวด VI
  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า จับภาพ ประเภท V ตัวอย่าง ตากล้องสาวฝีมือดีติดตามจับภาพการลงฉุกเฉินของเครื่องบินลำดังกล่าว หมวด V
  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า ภาพถ่าย, รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน ประเภท N หมวด N
  • photograph แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ photograph แปลว่า บันทึกภาพ, ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

aerial photograph pair pillow plane press price printer prison proof punishment taking a photograph of X-ray Photograph

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "photograph"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"