ภาษาอังกฤษ

graze

V

แปลว่า ถาก

ตัวอย่าง ลูกปืนถากขาเขาไปนิดเดียว

เพิ่มเติม เฉียงๆ, ถูกผิวๆ

Posted on by Admin

N

แปลว่า การขูด, การเสียดสี

Posted on by Admin

แปลว่า รอยขูด, รอยถลอก

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ครูด, ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก

Posted on by Admin

แปลว่า กินหญ้า, เล็มหญ้า

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กินหญ้า, เล็มหญ้า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถาก หมายถึง:

  1. ก. ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น ถากเปลือกไม้ ถากเสา, ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน เช่น ถากหญ้า ถากดิน. ว. เฉียง ๆ, ถูกผิว ๆ, เช่น ฟันถากไป.

 ภาพประกอบ

  • graze
  • graze
  • graze
  • graze
  • graze
  • graze

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "graze"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"