ภาษาไทย

กินหญ้า, เล็มหญ้า

VI

ภาษาอังกฤษ graze

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ graze

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กินหญ้า, เล็มหญ้า
  • กินหญ้า, เล็มหญ้า

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กินหญ้า, เล็มหญ้า"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"