ภาษาอังกฤษ

grazier

N

แปลว่า คนเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grazier

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grazier"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"