ภาษาอังกฤษ

grease

N

แปลว่า จารบี

ตัวอย่าง เสื้อนั่นเปื้อนจารบียังไงก็ซักไม่ออก

Posted on by Admin

แปลว่า จาระบี

ตัวอย่าง จาระบีเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เหมาะสำหรับให้การหล่อลื่นในที่ซึ่งน้ำมันไม่สามารถจะให้การหล่อลื่นได้อย่างสมบูรณ์

เพิ่มเติม น้ำมันข้นเหนียวสำหรับหล่อลื่นและกันความสึกหรอของเครื่องจักรเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า จาระบี, น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์

Posted on by Admin

VT

แปลว่า หยอดน้ำมัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จาระบี หมายถึง:

  1. น. นํ้ามันข้นเหนียวสําหรับหล่อลื่นและกันความสึกหรอของเครื่องจักรเป็นต้น, จระบี ก็ว่า. (ฮ. จรฺพี).

 ภาพประกอบ

  • grease
  • grease
  • grease
  • grease

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grease"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"