ภาษาอังกฤษ

hoe

N

แปลว่า จอบ

Posted on by Admin

แปลว่า จอบ

ตัวอย่าง เมื่อถึงหน้านาทุกคนต่างแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่ง

เพิ่มเติม เครื่องมือสำหรับขุดดินและถางหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว

Posted on by Admin

V

แปลว่า ถาก

ตัวอย่าง พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง

เพิ่มเติม ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า พรวน, ขุด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า พรวน, ขุด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จอบ หมายถึง:

  1. น. เครื่องมือสําหรับขุด พรวน หรือถากดิน ทําด้วยเหล็กหน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว; เรียกฟันหน้าบนที่ใหญ่กว่าปรกติ ว่า ฟันจอบ.

  2. น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ในวงศ์ Pinnidae เปลือกค่อนข้างเปราะ รูปร่างคล้ายซองพลู ปลายด้านหนึ่งแผ่บานออก อีกด้านหนึ่งเรียวลง สีนํ้าตาลอมเทา มีหลายชนิด เช่น ชนิด Pinna bicolor, Atrina vexillum, ซองพลู ก็เรียก.

  3. (ถิ่น-อีสาน) ก. แอบ, ลอบ, คอยฟัง; (ถิ่น-พายัพ) ล่อ, เล้าโลม, ชักชวน.

พจนานุกรมไทย ถาก หมายถึง:

  1. ก. ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น ถากเปลือกไม้ ถากเสา, ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน เช่น ถากหญ้า ถากดิน. ว. เฉียง ๆ, ถูกผิว ๆ, เช่น ฟันถากไป.

 ภาพประกอบ

  • hoe
  • hoe
  • hoe
  • hoe
  • hoe

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hoe"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"