EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

develop

V

แปลว่า ขึ้น

เพิ่มเติม มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

แปลว่า พัฒนา

ตัวอย่าง ที่อยู่อาศัยของมนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากกระท่อมใบไม้ใบหญ้าก็กลายเป็นบ้านเรือนที่สวยงาม

เพิ่มเติม ทำให้เจริญขึ้น, ทำให้ดีขึ้น

VT

แปลว่า บุกเบิก, เริ่มต้น, ริเริ่ม

แปลว่า พัฒนา, ทำให้เติบโต, ทำให้เจริญ, ทำให้ดีขึ้น, วิวัฒนาการ

แปลว่า ให้รายละเอียด, ขยายความ

VI

แปลว่า พัฒนา, เติบโต, เจริญ, วิวัฒนาการ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย develop

  1. ขึ้น หมายถึง ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง; เพิ่มหรือทําให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ราคาขึ้น ภาษีขึ้น; เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่; เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทําเนียบ; เอ่ยคําหยาบออกมาด้วยความโกรธ เช่น ขึ้นมึง ขึ้นกู; เกิด, มี, เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น; นิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก; อยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ; อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น; ฟู เช่น ขนมขึ้น; แรกปรากฏจากขอบฟ้า เช่น ตะวันขึ้น; งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น; มีโชค จะทําอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น; ก่ง เช่น ขึ้นธนู; ขึง เช่น ขึ้นกลอง ขึ้นฆ้อง; เริ่มเดินเป็นครั้งแรก เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน; ทําให้เป็นรูปร่าง เช่น ขึ้นรูป ขึ้นกระบุง; เอาเช็คเป็นต้นไปขอรับเป็นตัวเงินจากธนาคาร เรียกว่า ขึ้นเงิน; เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง; (ปาก) แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น. น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า.

 ภาพประกอบ

  • develop แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ develop แปลว่า ขึ้น ประเภท V เพิ่มเติม มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา หมวด V
  • develop แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ develop แปลว่า พัฒนา ประเภท V ตัวอย่าง ที่อยู่อาศัยของมนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากกระท่อมใบไม้ใบหญ้าก็กลายเป็นบ้านเรือนที่สวยงาม เพิ่มเติม ทำให้เจริญขึ้น, ทำให้ดีขึ้น หมวด V
  • develop แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ develop แปลว่า บุกเบิก, เริ่มต้น, ริเริ่ม ประเภท VT หมวด VT
  • develop แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ develop แปลว่า พัฒนา, เติบโต, เจริญ, วิวัฒนาการ ประเภท VI หมวด VI
  • develop แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ develop แปลว่า พัฒนา, ทำให้เติบโต, ทำให้เจริญ, ทำให้ดีขึ้น, วิวัฒนาการ ประเภท VT หมวด VT
  • develop แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ develop แปลว่า ให้รายละเอียด, ขยายความ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

decorative naga develop a photographic film develop film develop from develop into develop sores deviate dig dirty dislike drift dry out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "develop"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"