ภาษาอังกฤษ

care

V

แปลว่า แคร์

ตัวอย่าง คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น

แปลว่า อนาทร

ตัวอย่าง เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

เพิ่มเติม เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล

แปลว่า อินัง

แปลว่า ทำนุบำรุง

ตัวอย่าง พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงทุกด้าน

เพิ่มเติม เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู

แปลว่า อินังขังขอบ

ตัวอย่าง เพราะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนคนอื่น ดังนั้นเขาจึงไม่อินังขังขอบเท่าไหร่นักในเรื่องตื่นนอน

แปลว่า อาทร

ตัวอย่าง เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง

VT

แปลว่า ห่วงใย

VI

แปลว่า ห่วงใย

แปลว่า ดูแล, ปกป้อง

N

แปลว่า ความห่วงใย

แปลว่า การดูแล, การปกป้อง

แปลว่า อาทร

ตัวอย่าง พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง

แปลว่า ความระมัดระวัง

แปลว่า ความดูแล

ตัวอย่าง ผู้ผลิตต่างๆ รวมตัวกันเป็นทรัสและอยู่ภายใต้ความดูแลของทรัสตี

แปลว่า การเฝ้าดู

 ภาพประกอบ

 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า แคร์ ประเภท V ตัวอย่าง คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น หมวด V
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า ห่วงใย ประเภท VT หมวด VT
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า ห่วงใย ประเภท VI หมวด VI
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า อนาทร ประเภท V ตัวอย่าง เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพิ่มเติม เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล หมวด V
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า ความห่วงใย ประเภท N หมวด N
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า อินัง ประเภท V หมวด V
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า ทำนุบำรุง ประเภท V ตัวอย่าง พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงทุกด้าน เพิ่มเติม เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู หมวด V
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า ดูแล, ปกป้อง ประเภท VI หมวด VI
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า อินังขังขอบ ประเภท V ตัวอย่าง เพราะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนคนอื่น ดังนั้นเขาจึงไม่อินังขังขอบเท่าไหร่นักในเรื่องตื่นนอน หมวด V
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า การดูแล, การปกป้อง ประเภท N หมวด N
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า อาทร ประเภท N ตัวอย่าง พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง หมวด N
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า ความระมัดระวัง ประเภท N หมวด N
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า ความดูแล ประเภท N ตัวอย่าง ผู้ผลิตต่างๆ รวมตัวกันเป็นทรัสและอยู่ภายใต้ความดูแลของทรัสตี หมวด N
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า การเฝ้าดู ประเภท N หมวด N
 • care แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ care แปลว่า อาทร ประเภท V ตัวอย่าง เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "care"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"