ภาษาไทย

ห่วงใย

V

ภาษาอังกฤษ worry

ตัวอย่าง เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก

เพิ่มเติม มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่

VT

ภาษาอังกฤษ care

VI

ภาษาอังกฤษ care

 ภาพประกอบ

  • ห่วงใย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห่วงใย แปลว่า worry ประเภท V ตัวอย่าง เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก เพิ่มเติม มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่ หมวด V
  • ห่วงใย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห่วงใย แปลว่า care ประเภท VT หมวด VT
  • ห่วงใย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห่วงใย แปลว่า care ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

waist walk back and forth wander water power wedding ceremony wet dream whale wilt wipe the sweat away witness worry wounded people

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ห่วงใย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"