ภาษาไทย

ความระมัดระวัง

N

ภาษาอังกฤษ care

ภาษาอังกฤษ caution

ภาษาอังกฤษ carefulness

ตัวอย่าง การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

เพิ่มเติม ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

ภาษาอังกฤษ carefulness

ภาษาอังกฤษ chariness

ภาษาอังกฤษ wariness

 ภาพประกอบ

  • ความระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความระมัดระวัง แปลว่า care ประเภท N หมวด N
  • ความระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความระมัดระวัง แปลว่า caution ประเภท N หมวด N
  • ความระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความระมัดระวัง แปลว่า carefulness ประเภท N ตัวอย่าง การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพิ่มเติม ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย หมวด N
  • ความระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความระมัดระวัง แปลว่า carefulness ประเภท N หมวด N
  • ความระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความระมัดระวัง แปลว่า chariness ประเภท N หมวด N
  • ความระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความระมัดระวัง แปลว่า wariness ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

care category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความระมัดระวัง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"