ภาษาอังกฤษ

carefulness

N

แปลว่า ความเอาใจใส่

ตัวอย่าง เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

แปลว่า ความระมัดระวัง

ตัวอย่าง การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

เพิ่มเติม ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

แปลว่า ความระมัดระวัง

แปลว่า ความสำรวม

ตัวอย่าง ภิกษุมีความสำรวมและมีวัตรจริยาอันน่าเสื่อมใส

แปลว่า การระวังรักษา

ตัวอย่าง โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป

แปลว่า ความระวัง

เพิ่มเติม ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

 ภาพประกอบ

  • carefulness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carefulness แปลว่า ความเอาใจใส่ ประเภท N ตัวอย่าง เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี หมวด N
  • carefulness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carefulness แปลว่า ความระมัดระวัง ประเภท N ตัวอย่าง การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพิ่มเติม ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย หมวด N
  • carefulness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carefulness แปลว่า ความระมัดระวัง ประเภท N หมวด N
  • carefulness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carefulness แปลว่า ความสำรวม ประเภท N ตัวอย่าง ภิกษุมีความสำรวมและมีวัตรจริยาอันน่าเสื่อมใส หมวด N
  • carefulness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carefulness แปลว่า การระวังรักษา ประเภท N ตัวอย่าง โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป หมวด N
  • carefulness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ carefulness แปลว่า ความระวัง ประเภท N เพิ่มเติม ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "carefulness"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"