ภาษาอังกฤษ

cancel

V

แปลว่า บอกเลิก

ตัวอย่าง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา

แปลว่า พับ

ตัวอย่าง เขาต้องพับโครงการร้านอาหารไว้ก่อน เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้จะดี

เพิ่มเติม เลิกล้ม, ยกเลิก, เลิกไป

แปลว่า ฆ่า

ตัวอย่าง เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ

แปลว่า ล้ม

แปลว่า ยกเลิก

ตัวอย่าง นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

แปลว่า ล้ม

แปลว่า ล้ม

แปลว่า พับไป

ตัวอย่าง กิจการส่งออกของเขาเป็นอันพับไป เพราะเขาป่วยหนักมาก

VI

แปลว่า ยกเลิก

N

แปลว่า การยกเลิก

VT

แปลว่า ยกเลิก

แปลว่า ลบทิ้ง, ตัดทิ้ง

 ภาพประกอบ

 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า บอกเลิก ประเภท V ตัวอย่าง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า พับ ประเภท V ตัวอย่าง เขาต้องพับโครงการร้านอาหารไว้ก่อน เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้จะดี เพิ่มเติม เลิกล้ม, ยกเลิก, เลิกไป หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ฆ่า ประเภท V ตัวอย่าง เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ล้ม ประเภท V หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ยกเลิก ประเภท V ตัวอย่าง นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ยกเลิก ประเภท VI หมวด VI
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ล้ม ประเภท V หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ล้ม ประเภท V หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า การยกเลิก ประเภท N หมวด N
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ยกเลิก ประเภท VT หมวด VT
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า พับไป ประเภท V ตัวอย่าง กิจการส่งออกของเขาเป็นอันพับไป เพราะเขาป่วยหนักมาก หมวด V
 • cancel แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cancel แปลว่า ลบทิ้ง, ตัดทิ้ง ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

cancel out category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cancel"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"