ภาษาไทย

ยกเลิก

V

ภาษาอังกฤษ cancel

ตัวอย่าง นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ cancel

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ cancel

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ disannul

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ throw in one's hand

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ยกเลิก หมายถึง:

  1. ก. เพิกถอน, ไม่ใช้ต่อไป.

 ภาพประกอบ

  • ยกเลิก
  • ยกเลิก
  • ยกเลิก
  • ยกเลิก
  • ยกเลิก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ยกเลิก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"