EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

burn

V

แปลว่า เผา

ตัวอย่าง ญาติๆ ช่วยกันเผากระดาษกระดาษทอง ส่งไปให้ผู้ที่ตายแล้ว

เพิ่มเติม ทำให้ไหม้ด้วยไฟ

Posted on by Admin

แปลว่า เผา

ตัวอย่าง เหตุเพราะลมแรงทำให้เปลวเพลิงยังคงเผาบ้านเรือนและชีวิตคนเพิ่มขึ้น

เพิ่มเติม ไฟล้อมเผาหนีออกมาไม่ได้

Posted on by Admin

แปลว่า เผา

ตัวอย่าง พนักงานพากันเผาทรัพย์สินของบริษัทด้วยความแค้น

เพิ่มเติม ทําให้ร้อนหรือให้ไหม้เป็นต้นด้วยไฟ

Posted on by Admin

แปลว่า เผา

ตัวอย่าง คุณต้องรีบดับกิเลสตัณหาที่กำลังเผาใจคุณอยู่ตอนนี้ให้หมดสิ้นไป

เพิ่มเติม ทําให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา

Posted on by Admin

แปลว่า เผา

ตัวอย่าง แสงแดดเผาผิวเขาจนลอกเป็นผื่นแดงทั่วแผ่นหลัง

เพิ่มเติม ทําให้ร้อน เพราะแสงแดด

Posted on by Admin

แปลว่า เผาไหม้

ตัวอย่าง สารตัวนี้จะช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์

เพิ่มเติม ติดเชื้อหรือลุกขึ้นเพราะไฟหรือความร้อน

Posted on by Admin

แปลว่า ไหม้

ตัวอย่าง ตอนไฟกำลังไหม้ต่างคนต่างแตกตื่นโกลาหล

Posted on by Admin

แปลว่า ลุก

ตัวอย่าง เขาหยิบน้ำมันมาราดอย่างระวังจนไฟลุกพรึ่บ

เพิ่มเติม ไหม้โพลงขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า คลอก

ตัวอย่าง ผู้โดยสารในเครื่องบินทั้งหมดถูกไฟคลอกตายไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียว

เพิ่มเติม อาการที่ถูกไฟล้อมเผาหนีออกมาไม่ได้

Posted on by Admin

แปลว่า ไหม้

Posted on by Admin

VT

แปลว่า แดดเผา, ไหม้แดด, เกรียมแดด

Posted on by Admin

แปลว่า ไหม้, เผา, เผาไหม้

Posted on by Admin

N

แปลว่า รอยไหม้

ตัวอย่าง หม้อใบนี้เกรอะกรัง และเต็มไปด้วยรอยไหม้จนขูดไม่ออก

Posted on by Admin

แปลว่า การเผาผลาญ

Posted on by Admin

แปลว่า บริเวณที่ถูกเผา, บริเวณที่ไหม้

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ทำให้ไหม้, เผา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คลอก หมายถึง:

 1. [คฺลอก] ก. อาการที่ไฟล้อมเผาหนีออกไม่ได้ เช่น ถูกไฟคลอกตาย.

พจนานุกรมไทย ลุก หมายถึง:

 1. ก. เคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอน เช่น ลุกจากเก้าอี้ลุกจากที่นอน, ตั้งขึ้น เช่น ขนลุก; เคลื่อนออกจาก เช่น ลุกแต่สุโขทัย. (จารึกสยาม); ไหม้โพลงขึ้น เช่น ไฟลุก.

พจนานุกรมไทย เผา หมายถึง:

 1. ก. ทําให้ร้อนให้สุกหรือให้ไหม้เป็นต้นด้วยไฟ เช่น เผาเหล็ก เผากล้วย เผาป่า, โดยปริยายหมายความว่า ทําให้ร้อน เช่น แดดเผา, ทําให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา, ทําให้หมดไป เช่น เผากิเลส.

พจนานุกรมไทย ไหม้ หมายถึง:

 1. ดู กระดูกค่าง.

 2. ก. ติดเชื้อไฟ, ลุก, เผา, (ใช้แก่ไฟหรือความร้อน). ว. ถูกความร้อนจนเกรียมหรือจนเป็นถ่าน เช่น ข้าวไหม้; เกรียม, ดําคลํ้า, (ใช้แก่ผิว).

 ภาพประกอบ

 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า เผา ประเภท V ตัวอย่าง ญาติๆ ช่วยกันเผากระดาษกระดาษทอง ส่งไปให้ผู้ที่ตายแล้ว เพิ่มเติม ทำให้ไหม้ด้วยไฟ หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า เผา ประเภท V ตัวอย่าง เหตุเพราะลมแรงทำให้เปลวเพลิงยังคงเผาบ้านเรือนและชีวิตคนเพิ่มขึ้น เพิ่มเติม ไฟล้อมเผาหนีออกมาไม่ได้ หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า เผา ประเภท V ตัวอย่าง พนักงานพากันเผาทรัพย์สินของบริษัทด้วยความแค้น เพิ่มเติม ทําให้ร้อนหรือให้ไหม้เป็นต้นด้วยไฟ หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า เผา ประเภท V ตัวอย่าง คุณต้องรีบดับกิเลสตัณหาที่กำลังเผาใจคุณอยู่ตอนนี้ให้หมดสิ้นไป เพิ่มเติม ทําให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า เผา ประเภท V ตัวอย่าง แสงแดดเผาผิวเขาจนลอกเป็นผื่นแดงทั่วแผ่นหลัง เพิ่มเติม ทําให้ร้อน เพราะแสงแดด หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า เผาไหม้ ประเภท V ตัวอย่าง สารตัวนี้จะช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ เพิ่มเติม ติดเชื้อหรือลุกขึ้นเพราะไฟหรือความร้อน หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า แดดเผา, ไหม้แดด, เกรียมแดด ประเภท VT หมวด VT
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า ไหม้ ประเภท V ตัวอย่าง ตอนไฟกำลังไหม้ต่างคนต่างแตกตื่นโกลาหล หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า รอยไหม้ ประเภท N ตัวอย่าง หม้อใบนี้เกรอะกรัง และเต็มไปด้วยรอยไหม้จนขูดไม่ออก หมวด N
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า ทำให้ไหม้, เผา ประเภท VI หมวด VI
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า ลุก ประเภท V ตัวอย่าง เขาหยิบน้ำมันมาราดอย่างระวังจนไฟลุกพรึ่บ เพิ่มเติม ไหม้โพลงขึ้น หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า ไหม้, เผา, เผาไหม้ ประเภท VT หมวด VT
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า คลอก ประเภท V ตัวอย่าง ผู้โดยสารในเครื่องบินทั้งหมดถูกไฟคลอกตายไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียว เพิ่มเติม อาการที่ถูกไฟล้อมเผาหนีออกมาไม่ได้ หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า ไหม้ ประเภท V หมวด V
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า การเผาผลาญ ประเภท N หมวด N
 • burn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burn แปลว่า บริเวณที่ถูกเผา, บริเวณที่ไหม้ ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "burn"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"