ภาษาอังกฤษ

brush away

PHRV

แปลว่า ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง), ปัดออก, ปาดออก

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่สนใจ, ไม่แยแส

Posted on by Admin

แปลว่า จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)

Posted on by Admin

V

แปลว่า กำบัด

ตัวอย่าง เทพเจ้ากำบัดปัดโพยภัย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กำบัด หมายถึง:

  1. ก. ปัด.

 ภาพประกอบ

  • brush away
  • brush away
  • brush away
  • brush away

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "brush away"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"