ภาษาไทย

ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง), ปัดออก, ปาดออก

PHRV

ภาษาอังกฤษ brush away

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง), ปัดออก, ปาดออก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง), ปัดออก, ปาดออก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"