EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

brush

VI

แปลว่า แปรง

Posted on by Admin

N

แปลว่า แปรง

Posted on by Admin

แปลว่า แปรง

ตัวอย่าง นักโบราณคดีใช้แปรงค่อยๆ ปัดฝุ่นออกจากวัตถุโบราณ

เพิ่มเติม สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า

Posted on by Admin

แปลว่า การสัมผัสเบาๆ

Posted on by Admin

แปลว่า หมู่ไม้เตี้ยๆ, ไม้พุ่ม

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ปัด

Posted on by Admin

แปลว่า กวาด

Posted on by Admin

V

แปลว่า แปรง

ตัวอย่าง ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย

เพิ่มเติม ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กวาด หมายถึง:

 1. [กฺวาด] ก. ทําให้เตียนหรือหมดฝุ่นละอองด้วยไม้กวาดเป็นต้น, ทำให้ของเคลื่อนไปในทางเดียวกัน เช่น กวาดของลงจากโต๊ะ, โดยปริยายหมายความว่า เอาไปให้หมดสิ้นเหมือนอย่างกวาด เช่น กวาดครัวเชลย โจรกวาดทรัพย์สิน; เอายาป้ายในลําคอ เรียกว่า กวาดยา. น. สิ่งที่ใช้กวาด ทําด้วยดอกอ่อนของต้นเลาเป็นต้น มัดเป็นกำ ๆ เรียกว่า ไม้กวาด, ถ้าทำด้วยทางมะพร้าวเรียกว่า ไม้กวาดทางมะพร้าว.

พจนานุกรมไทย ปัด หมายถึง:

 1. ก. ทําให้หมดไปพ้นไปด้วยการพัดหรือโบกเป็นต้น เช่น ปัดฝุ่น ปัดแมลงวัน ปัดพิษ; เบนไป, เฉไป, เช่น พระอาทิตย์ปัดเหนือปัดใต้ ท้ายรถปัดไปทางหนึ่ง เดินขาปัด; กระทบเสียดไป เช่น กิ่งไม้ปัดหลังคา เดินเอามือปัดศีรษะ.

 2. น. เม็ดแก้วเป็นต้นมีรูตรงกลางสําหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ เรียกว่า ลูกปัด.

พจนานุกรมไทย แปรง หมายถึง:

 1. [แปฺรง] น. สิ่งของอย่างหนึ่งทําด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สําหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่น ๆ, ลักษณนามว่า อัน; ขนเส้นแข็งที่ขึ้นบนคอหมูเป็นแถว ๆ. ก. ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง.

 ภาพประกอบ

 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า แปรง ประเภท VI หมวด VI
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า แปรง ประเภท N หมวด N
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า แปรง ประเภท N ตัวอย่าง นักโบราณคดีใช้แปรงค่อยๆ ปัดฝุ่นออกจากวัตถุโบราณ เพิ่มเติม สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ หมวด N
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า ปัด ประเภท VT หมวด VT
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า แปรง ประเภท V ตัวอย่าง ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย เพิ่มเติม ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง หมวด V
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า กวาด ประเภท VT หมวด VT
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า ประเภท N หมวด N
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า การสัมผัสเบาๆ ประเภท N หมวด N
 • brush แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brush แปลว่า หมู่ไม้เตี้ยๆ, ไม้พุ่ม ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "brush"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"