ภาษาไทย

จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)

PHRV

ภาษาอังกฤษ brush away

ภาษาอังกฤษ brush aside

 ภาพประกอบ

  • จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ) แปลว่า brush away ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ) แปลว่า brush aside ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame brush brush away

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"