ภาษาอังกฤษ

bring over

PHRV

แปลว่า โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด

Posted on by Admin

แปลว่า พาไปบ้าน

Posted on by Admin

แปลว่า ย้าย(บางสิ่ง)ไปอีกด้านของเรือ (การแล่นเรือ)

Posted on by Admin

แปลว่า ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น, เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring over
  • bring over
  • bring over
  • bring over

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring over"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"