ภาษาไทย

ย้าย(บางสิ่ง)ไปอีกด้านของเรือ (การแล่นเรือ)

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring over

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ย้าย(บางสิ่ง)ไปอีกด้านของเรือ (การแล่นเรือ)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ย้าย(บางสิ่ง)ไปอีกด้านของเรือ (การแล่นเรือ)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"