ภาษาอังกฤษ

bring round

PHRV

แปลว่า พาไปยังสถานที่ตกลงกันไว้

แปลว่า ทำให้ฟื้น, ทำให้ได้สติ

แปลว่า เบี่ยงเบน, เปลี่ยนทิศทาง

แปลว่า โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด

แปลว่า เปลี่ยนเส้นทางไปด้านตรงข้าม (การแล่นเรือ)

 ภาพประกอบ

  • bring round แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring round แปลว่า พาไปยังสถานที่ตกลงกันไว้ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring round แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring round แปลว่า ทำให้ฟื้น, ทำให้ได้สติ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring round แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring round แปลว่า เบี่ยงเบน, เปลี่ยนทิศทาง ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring round แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring round แปลว่า โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring round แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring round แปลว่า เปลี่ยนเส้นทางไปด้านตรงข้าม (การแล่นเรือ) ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame brag bring

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring round"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"