ภาษาไทย

ทำให้ฟื้น, ทำให้ได้สติ

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring round

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ฟื้น, ทำให้ได้สติ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ฟื้น, ทำให้ได้สติ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"