ภาษาอังกฤษ

bring out in

PHRV

แปลว่า กระตุ้นให้เกิด (ทางอารมณ์หรือร่างกาย)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring out in

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring out in"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"