ภาษาอังกฤษ

bring out

PHRV

แปลว่า ผลิต, สร้าง

แปลว่า ดึงออกมา, ลากออกมา

แปลว่า เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร)

แปลว่า หยุดงานประท้วง

แปลว่า ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น

แปลว่า แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)

แปลว่า วางให้เห็น, นำมาให้เห็น

แปลว่า เผยให้เห็น, เผยออกมา, แสดงออกมา

แปลว่า ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ), ล่วงรู้, แอบรู้

แปลว่า กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ)

 ภาพประกอบ

  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า ผลิต, สร้าง ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า ดึงออกมา, ลากออกมา ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า หยุดงานประท้วง ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า วางให้เห็น, นำมาให้เห็น ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า เผยให้เห็น, เผยออกมา, แสดงออกมา ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ), ล่วงรู้, แอบรู้ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring out แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring out แปลว่า กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ) ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame bring bring out in

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring out"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"