ภาษาไทย

วางให้เห็น, นำมาให้เห็น

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring out

 ภาพประกอบ

  • วางให้เห็น, นำมาให้เห็น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วางให้เห็น, นำมาให้เห็น แปลว่า bring out ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame bring bring out bring out in

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วางให้เห็น, นำมาให้เห็น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"