ภาษาอังกฤษ

bring on

PHRV

แปลว่า นำ(บางสิ่ง)ออกมา, ปรากฏตัว, ออกมา

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้มีมากขึ้น, เพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงให้ดีขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, ทำให้ป่วย

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ประสบกับ, ทำให้พบกับ, ทำให้(บางสิ่ง)เกิดขึ้นกับ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring on
  • bring on
  • bring on
  • bring on

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring on"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"