ภาษาไทย

เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, ทำให้ป่วย

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring on

 ภาพประกอบ

  • เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, ทำให้ป่วย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, ทำให้ป่วย แปลว่า bring on ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame bring bring in on bring on

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, ทำให้ป่วย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"