EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

branch

N

แปลว่า กิ่งไม้

ตัวอย่าง ลูกเสือทุกคนช่วยกันแบกกิ่งไม้แห้งมากองไว้ เพื่อก่อไฟทำอาหาร

Posted on by Admin

แปลว่า สาขา

ตัวอย่าง ธนาคารกรุงเทพจะเปิดสาขาใหม่ที่นี่

เพิ่มเติม ส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่

Posted on by Admin

แปลว่า กิ่งก้านสาขา

ตัวอย่าง บริษัทขยายกิ่งก้านสาขาไปต่างประเทศ

Posted on by Admin

แปลว่า กิ่งก้านสาขา

ตัวอย่าง ต้นโพธิ์ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำธาร

Posted on by Admin

แปลว่า สาขา

Posted on by Admin

แปลว่า กิ่งก้านสาขา, แขน, ที่เท้าแขน

Posted on by Admin

แปลว่า กิ่งก้าน

ตัวอย่าง กระถินณรงค์ ในสภาพพื้นที่แล้งจะมีลำต้นคดงอแตกกิ่งก้านมาก

Posted on by Admin

แปลว่า สาขา, แผนก

Posted on by Admin

แปลว่า กิ่ง

ตัวอย่าง บริเวณนี้ร่มรื่นเพราะกิ่งไม้ใหญ่ของต้นหางนกยูงแผ่ไปกว้างทั่วบริเวณ

เพิ่มเติม ส่วนที่แยกออกจากต้น

Posted on by Admin

V

แปลว่า แผ่สาขา

ตัวอย่าง ต้นไทรแผ่สาขาสง่าเป็นร่มเงาไปทั่วบริเวณ

Posted on by Admin

VI

แปลว่า แตกแขนง, แตกกิ่ง

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า สาขา

ตัวอย่าง ร้านของเรามีเพียง 2 สาขาเท่านั้น

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กิ่ง หมายถึง:

 1. น. ส่วนที่แยกออกจากต้น, แขนง; ใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ แต่ยังขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ เช่น กิ่งอําเภอ กิ่งสถานีตํารวจ; ลักษณนามเรียกงาช้างว่า กิ่ง; ชื่อเรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา.

พจนานุกรมไทย สาขา หมายถึง:

 1. น. กิ่งไม้, กิ่งก้าน, เช่น ต้นจามจุรีมีสาขามาก; แขนง, ส่วนย่อย, ส่วนรอง, เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ธนาคารออมสินสาขาหน้าพระลาน. (ป.; ส. ศาขา).

 ภาพประกอบ

 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า กิ่งไม้ ประเภท N ตัวอย่าง ลูกเสือทุกคนช่วยกันแบกกิ่งไม้แห้งมากองไว้ เพื่อก่อไฟทำอาหาร หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า สาขา ประเภท N ตัวอย่าง ธนาคารกรุงเทพจะเปิดสาขาใหม่ที่นี่ เพิ่มเติม ส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่ หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า แผ่สาขา ประเภท V ตัวอย่าง ต้นไทรแผ่สาขาสง่าเป็นร่มเงาไปทั่วบริเวณ หมวด V
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า กิ่งก้านสาขา ประเภท N ตัวอย่าง บริษัทขยายกิ่งก้านสาขาไปต่างประเทศ หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า กิ่งก้านสาขา ประเภท N ตัวอย่าง ต้นโพธิ์ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำธาร หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า แตกแขนง, แตกกิ่ง ประเภท VI หมวด VI
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า สาขา ประเภท N หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า กิ่งก้านสาขา, แขน, ที่เท้าแขน ประเภท N หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า สาขา ประเภท CLAS ตัวอย่าง ร้านของเรามีเพียง 2 สาขาเท่านั้น เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่ หมวด CLAS
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า กิ่งก้าน ประเภท N ตัวอย่าง กระถินณรงค์ ในสภาพพื้นที่แล้งจะมีลำต้นคดงอแตกกิ่งก้านมาก หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า สาขา, แผนก ประเภท N หมวด N
 • branch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ branch แปลว่า กิ่ง ประเภท N ตัวอย่าง บริเวณนี้ร่มรื่นเพราะกิ่งไม้ใหญ่ของต้นหางนกยูงแผ่ไปกว้างทั่วบริเวณ เพิ่มเติม ส่วนที่แยกออกจากต้น หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "branch"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"