EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

millipede

N

แปลว่า กิ้งกือ

แปลว่า กิ้งกือ

ตัวอย่าง สัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของนกเงือกมีมากถึง 70 ชนิด ได้แก่ แมลงต่างๆ กิ้งก่า งู ปู ไส้เดือน หนู กระรอก กิ้งกือ และนก เป็นต้น

เพิ่มเติม สัตว์ตัวกลมยาวราว 1 คืบ ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Julidae มีขาเป็นข้อๆ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย millipede

  1. กิ้งกือ หมายถึง น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายวงศ์ มีเปลือกตัวแข็ง ลําตัวยาวแบ่งเป็นปล้อง ไม่แบ่งอกหรือท้องให้เห็น ปล้องตามลําตัวจับกันเป็นคู่ตามยาวยืดหดเข้าหากันได้ ทําให้สามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวน ปล้องแต่ละคู่จะมีขา ๒ คู่ ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขา ปล้องที่ ๒ ถึง ๔ มีขาเพียงคู่เดียว จํานวนขาอาจมีได้ถึง ๒๔๐ คู่ ชนิดตัวโตที่พบบ่อย ๆ อยู่ในสกุล Graphidostreptus ส่วนตัวขนาดย่อมอยู่ในสกุล Cylindroiulus ทั้ง ๒ สกุลอยู่ในวงศ์ Julidae.

 ภาพประกอบ

  • millipede แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ millipede แปลว่า กิ้งกือ ประเภท N หมวด N
  • millipede แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ millipede แปลว่า กิ้งกือ ประเภท N ตัวอย่าง สัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของนกเงือกมีมากถึง 70 ชนิด ได้แก่ แมลงต่างๆ กิ้งก่า งู ปู ไส้เดือน หนู กระรอก กิ้งกือ และนก เป็นต้น เพิ่มเติม สัตว์ตัวกลมยาวราว 1 คืบ ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Julidae มีขาเป็นข้อๆ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

M.R make someone drunken manual mark melodious mention middle-aged person misfortune Miss moat move slowly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "millipede"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"