ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sub-district"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  sub-district

  แปลว่า กิ่งอำเภอ

  ตัวอย่าง กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ

  เพิ่มเติม ส่วนราชการที่เล็กกว่าอำเภอใหญ่

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sub-district"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
districtอำเภอ
district officeที่ว่าการอำเภอ
assistant district officerปลัดอำเภอ
district education officerศึกษาธิการอำเภอ
branchกิ่ง
boughกิ่ง, กิ่งก้าน, กิ่งไม้, กิ่งก้านสาขา
classifier of ivoryกิ่ง
layerกิ่งตอน
graftทาบกิ่ง