EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

อังกฤษ

N

ภาษาอังกฤษ England

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Britain

Posted on by Admin

PRF

ภาษาอังกฤษ Anglo-

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Anglo-

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อังกฤษ หมายถึง:

  1. [-กฺริด] น. ชื่อประเทศ ชนชาติ และภาษาของชนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยู่ในเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปซึ่งเรียกว่า เกรตบริเตน; เรียกโลหะชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบาง ๆ สีคล้ายทองคําหรือสีอื่น ๆ ก็มี ใช้สลักหรือปรุเป็นลายประดับเครื่องศพเป็นต้นว่า ทองอังกฤษ.

 ภาพประกอบ

  • อังกฤษ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อังกฤษ แปลว่า England ประเภท N หมวด N
  • อังกฤษ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อังกฤษ แปลว่า Anglo- ประเภท PRF หมวด PRF
  • อังกฤษ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อังกฤษ แปลว่า Britain ประเภท N หมวด N
  • อังกฤษ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อังกฤษ แปลว่า Anglo- ประเภท PRF หมวด PRF

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อังกฤษ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"