ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "English"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  English

  แปลว่า ภาษาอังกฤษ

  ตัวอย่าง แม่พูดภาษาอังกฤษให้ลูกในท้องฟังทุกวันเพราะคิดว่าลูกจะได้เก่งภาษาอังกฤษ

  เพิ่มเติม ภาษาของชนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยู่ในเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปซึ่งเรียกว่า เกรตบริเตน

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/4

  English

  แปลว่า ชาวอังกฤษ, คนอังกฤษ

  ประเภท N

 • 3/4

  English

  แปลว่า ภาษาอังกฤษ

  ประเภท N

 • 4/4

  English

  แปลว่า เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "English"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
old englishภาษาอังกฤษในยุคแรก, ภาษาอังกฤษโบราณ
iเสียงสระในภาษาอังกฤษ
saxonภาษาอังกฤษโบราณ
king's englishภาษาอังกฤษมาตรฐาน
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม
anglo-saxonคนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ