ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "England"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  England

  แปลว่า อังกฤษ

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  England

  แปลว่า ประเทศอังกฤษ

  ตัวอย่าง ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป

  ประเภท N

 • 3/3

  England

  แปลว่า ประเทศอังกฤษ

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "England"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
new englandดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา
canterburyแคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ (เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย church of england)
englishเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
britainอังกฤษ
anglo-อังกฤษ