ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Britain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Britain

    แปลว่า อังกฤษ

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Britain"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
great britainอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์
mid-atlanticซึ่งได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเหนือและ great britain
englishเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
anglo-อังกฤษ
englandอังกฤษ
britonคนอังกฤษ