ภาษาไทย

มีผลต่อ

PHRV

ภาษาอังกฤษ find out

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bounce back

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ go home

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ act on

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ act upon

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ affect

ตัวอย่าง คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • มีผลต่อ
  • มีผลต่อ
  • มีผลต่อ
  • มีผลต่อ
  • มีผลต่อ
  • มีผลต่อ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "มีผลต่อ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"