ภาษาอังกฤษ

affect

V

แปลว่า มีผลต่อ

ตัวอย่าง คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก

Posted on by Admin

แปลว่า กระทบ

ตัวอย่าง เรื่องฆาตกรรมสองแม่ลูกที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้กระทบความรู้สึกคนทั่วไป

Posted on by Admin

แปลว่า แสร้งทำ

ตัวอย่าง ในที่สุดธาตุแท้ของมนุษย์ก็ถูกเปิดเผยออกมา ไม่มีใครมาแสร้งทำตัวเป็นผู้วิเศษเพื่ออ้างเอาอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆ ได้ตลอด

Posted on by Admin

แปลว่า ส่งผล

ตัวอย่าง ผลพวงวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลการค้าไทย-บราซิล ปี 2542 ขยายตัวเพียงเล็กน้อย

เพิ่มเติม มีผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ส่งผล

Posted on by Admin

แปลว่า มีผลกระทบ

ตัวอย่าง การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง

Posted on by Admin

แปลว่า กระทบกระเทือน

ตัวอย่าง การที่อังกฤษจะเข้ามีส่วนในตลาดร่วมยุโรปย่อมกระทบกระเทือนถึงประเทศอื่นด้วย

เพิ่มเติม มีผลไปถึง

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวโยง

ตัวอย่าง การปฏิบัติงานใหญ่ๆ ระดับชาตินั้นไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใดย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกัน

เพิ่มเติม ต่อเนื่องไปถึง

Posted on by Admin

แปลว่า มีผล

ตัวอย่าง อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่

Posted on by Admin

VT

แปลว่า แสร้งทำ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้กระทบจิตใจ, ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ

Posted on by Admin

แปลว่า กระทบ, ส่งผล, มีผลต่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เป็นโรค

Posted on by Admin

แปลว่า ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระทบ หมายถึง:

 1. ก. โดน, ถูกต้อง, ปะทะ, พูดหรือทําให้กระเทือนไปถึงผู้อื่น เช่น พูดกระทบเขา ตีวัวกระทบคราด, ในบทกลอนใช้ว่า ทบ ก็มี เช่น ของ้าวทบปะทะกัน. (ตะเลงพ่าย), หรือว่า ประทบ ก็มี เช่น ประทบประทะอลวน. (ตะเลงพ่าย).

พจนานุกรมไทย กระทบกระเทือน หมายถึง:

 1. ก. กระเทือนไปถึง, พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ.

พจนานุกรมไทย เกี่ยวโยง หมายถึง:

 1. ก. ต่อเนื่องไปถึง.

 ภาพประกอบ

 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect
 • affect

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "affect แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"