ภาษาไทย

ชน

V

ภาษาอังกฤษ fight

ตัวอย่าง ผบ ช.ก. ได้ออกมาประกาศกร้าว ท้าชนเหล่าบรรดาเจ้าพ่อมาเฟีย คนมีสี

ภาษาอังกฤษ complete

ตัวอย่าง ลูกของเธออายุจะชนขวบแล้ว

ภาษาอังกฤษ collide with

ตัวอย่าง รถซิ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักโค่นลงมา

N

ภาษาอังกฤษ people

ตัวอย่าง ชนทุกชาติทุกเผ่าย่อมมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

VI

ภาษาอังกฤษ cannon

 ภาพประกอบ

  • ชน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชน แปลว่า fight ประเภท V ตัวอย่าง ผบ ช.ก. ได้ออกมาประกาศกร้าว ท้าชนเหล่าบรรดาเจ้าพ่อมาเฟีย คนมีสี หมวด V
  • ชน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชน แปลว่า complete ประเภท V ตัวอย่าง ลูกของเธออายุจะชนขวบแล้ว หมวด V
  • ชน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชน แปลว่า people ประเภท N ตัวอย่าง ชนทุกชาติทุกเผ่าย่อมมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง หมวด N
  • ชน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชน แปลว่า collide with ประเภท V ตัวอย่าง รถซิ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักโค่นลงมา หมวด V
  • ชน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชน แปลว่า cannon ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fall family fan federation fight fire fit fitting flog forbid forget four fold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"