ภาษาไทย

ขัดจังหวะ

PHRV

ภาษาอังกฤษ break into

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cut off

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cut in

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cut across

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cut in

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ break in

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cut into

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ interrupt

ตัวอย่าง เขาชอบขัดจังหวะเพื่อนเวลาคุยกันทำให้เสียบรรยากาศ

เพิ่มเติม ขวางเข้ามาเพื่อไม่ให้ทำหรือพูดได้สะดวก

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ punctuate

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ put someone off his / her stride / stroke

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขัดจังหวะ หมายถึง:

 1. ก. แทรกเข้ามาในระหว่างร้องรํา; ขวางเข้ามาเพื่อไม่ให้ทําหรือพูดได้สะดวก.

 ภาพประกอบ

 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ
 • ขัดจังหวะ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ขัดจังหวะ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"