ภาษาอังกฤษ

break into

PHRV

แปลว่า ขัดจังหวะ

แปลว่า แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ, ทำให้แตกเป็นส่วนๆ, บิออก

แปลว่า เริ่มต้น (ทำงาน, ทำสิ่งที่ยากฯลฯ)

แปลว่า บุกรุก (ด้วยกำลัง), พังเข้าไป

แปลว่า เคลื่อนไหวทันที, ไหลออกมาทันที (เช่น น้ำ, เหงื่อ)

แปลว่า ปล่อยเสียง(ร้องเพลง, หัวเราะ, เสียงอื่นๆ)ทันที, ปล่อยก๊าก (หัวเราะ)

แปลว่า ใช้เงินอย่างไม่พอใจ, ไม่อยากใช้เงิน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย break into

  1. ขัดจังหวะ หมายถึง ก. แทรกเข้ามาในระหว่างร้องรํา; ขวางเข้ามาเพื่อไม่ให้ทําหรือพูดได้สะดวก.

 ภาพประกอบ

  • break into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break into แปลว่า ขัดจังหวะ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break into แปลว่า แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ, ทำให้แตกเป็นส่วนๆ, บิออก ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break into แปลว่า เริ่มต้น (ทำงาน, ทำสิ่งที่ยากฯลฯ) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break into แปลว่า บุกรุก (ด้วยกำลัง), พังเข้าไป ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break into แปลว่า เคลื่อนไหวทันที, ไหลออกมาทันที (เช่น น้ำ, เหงื่อ) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break into แปลว่า ปล่อยเสียง(ร้องเพลง, หัวเราะ, เสียงอื่นๆ)ทันที, ปล่อยก๊าก (หัวเราะ) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • break into แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ break into แปลว่า ใช้เงินอย่างไม่พอใจ, ไม่อยากใช้เงิน ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame break break into splinters

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "break into"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"