ภาษาไทย

เริ่มต้น (ทำงาน, ทำสิ่งที่ยากฯลฯ)

PHRV

ภาษาอังกฤษ break into

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เริ่มต้น (ทำงาน, ทำสิ่งที่ยากฯลฯ)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เริ่มต้น (ทำงาน, ทำสิ่งที่ยากฯลฯ)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"