ภาษาอังกฤษ

wave

N

แปลว่า ลูกคลื่น

ตัวอย่าง ทันทีที่ก้อนหินกระทบผิวน้ำจะเกิดลูกคลื่นตามมาเป็นระลอก

Posted on by Admin

แปลว่า เกลียวคลื่น

ตัวอย่าง เขาพุ่งตัวลงในน้ำที่เยือกเย็น ดำผุดดำว่ายอย่างร่าเริง ท่ามกลางเกลียวคลื่นที่ทบกันเข้ามาตลอดเวลา

เพิ่มเติม น้ำในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ำ

Posted on by Admin

แปลว่า คลื่น

ตัวอย่าง ทะเลแถบนี้คลื่นแรงมากคงลงเล่นไม่ได้แน่

เพิ่มเติม น้ำในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ตรังค์

Posted on by Admin

แปลว่า การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ

Posted on by Admin

แปลว่า คลื่น, ระลอกคลื่น

Posted on by Admin

V

แปลว่า โบกมือ

ตัวอย่าง ผู้ที่สนับสนุนเกาหลีเหนือต่างออกมาโบกมือร้อง มัมเซ อวยชัยให้กองกำลังเกาหลีเหนือมีอายุยืนหมื่นปี

เพิ่มเติม แกว่งมือทำสัญญาณ

Posted on by Admin

แปลว่า กวัดแกว่ง

ตัวอย่าง ภาพที่เห็นนั้นคือธงบนยอดโดมกวัดแกว่งไปมา

Posted on by Admin

แปลว่า โบก

ตัวอย่าง ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเติม ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง

Posted on by Admin

แปลว่า โบก

ตัวอย่าง ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเติม ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง

Posted on by Admin

แปลว่า โบก

ตัวอย่าง ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเติม ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง

Posted on by Admin

VI

แปลว่า โบกมือ, โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นลอน, เป็นคลื่น

Posted on by Admin

VT

แปลว่า โบกไปมา, ทำให้ขึ้นๆลงๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เป็นลอน, ทำให้หยักเป็นลอน

Posted on by Admin

แปลว่า โบกมือ, โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ลูกคลื่น หมายถึง:

 1. ว. มีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นลอนอย่างคลื่น เช่น ถนนสายนี้เป็นลูกคลื่น.

พจนานุกรมไทย โบกมือ หมายถึง:

 1. ก. แกว่งมือทําสัญญาณ.

พจนานุกรมไทย กวัดแกว่ง หมายถึง:

 1. [กฺวัดแกฺว่ง] ก. จับด้ามวัตถุให้ปลายตั้งขึ้นแล้วปัดไปมา เช่น กวัดแกว่งอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตกวัดแกว่ง, แกว่งกวัด ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย โบก หมายถึง:

 1. ก. พัด, ทําให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง; ทา, ฉาบ, เช่น โบกปูน.

พจนานุกรมไทย คลื่น หมายถึง:

 1. [คฺลื่น] น. นํ้าในทะเลหรือแม่นํ้าลําคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปรกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวนํ้า, โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลื่นเสียง คลื่นมนุษย์ ผมดัดเป็นคลื่น ถนนเป็นคลื่น.

 ภาพประกอบ

 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave
 • wave

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "wave"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"