EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

knot

N

แปลว่า เงื่อน

ตัวอย่าง ลูกเสือต้องหัดเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อน

เพิ่มเติม เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือ เงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย

Posted on by Admin

แปลว่า ตา

ตัวอย่าง ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก

เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ปม

ตัวอย่าง เขาผูกเชือกเป็นปม

เพิ่มเติม ขอดของผ้าหรือเชือก

Posted on by Admin

แปลว่า นอต, ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง

Posted on by Admin

แปลว่า ตา

ตัวอย่าง ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก

เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า มวย

ตัวอย่าง เธอเกล้าผมเป็นมวยไว้บนศีรษะราวกับแขก

เพิ่มเติม ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุก

Posted on by Admin

แปลว่า หมุด

ตัวอย่าง เขาเจาะรูที่แผ่นเหล็ก เพื่อตอกหมุดลงไป

เพิ่มเติม เครื่องสำหรับตรึงหรืออุดรู

Posted on by Admin

แปลว่า กระจุก, หย่อม, หมู่, กลุ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า ปม, เงื่อน, ปม, ชนัก, เปลาะ

Posted on by Admin

แปลว่า เงื่อนงำ, ข้อยุ่งยาก, ปัญหา

Posted on by Admin

V

แปลว่า ขอด

ตัวอย่าง เธอขอดผ้าเช็ดหน้าของเขาไว้เพื่อเตือนเขาว่าเขาจะต้องกลับมาบ้านแต่วัน

เพิ่มเติม ขมวดเป็นปม

Posted on by Admin

แปลว่า ขมวด

ตัวอย่าง หญิงสาวขมวดปลายผ้าเช็ดหน้าด้วยความขวยเขินเมื่อคนรักขอแต่งงาน

เพิ่มเติม บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม

Posted on by Admin

แปลว่า กระหมวด

ตัวอย่าง เธอสยายมวยผมออกขมวดปลายไว้หลวมๆ

เพิ่มเติม ทำให้เป็นปม

Posted on by Admin

แปลว่า มุ่น

ตัวอย่าง หญิงชราจัดแจงมุ่นผมขาวสีดอกเลาให้เรียบร้อย แล้วโพกผ้าไว้ตามเดิม

เพิ่มเติม ขมวดผมเป็นมวย

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า นอต

เพิ่มเติม หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือ มีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 1.852 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ผูกเงื่อน, ผูก, ผูกโบ, ขมวด

Posted on by Admin

แปลว่า ทำเรื่องยุ่ง, สร้างปัญหา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระหมวด หมายถึง:

 1. น. จอมประสาทศีรษะช้าง เป็นอวัยวะสําคัญที่เกิดขนช้างฐาน ๑ ใน ๕ ฐาน คือ ขนที่หู หาง บรรทัดหลัง กระหมวดหรือโขมด ราวชัก (คือ สีข้างช้าง แต่โดยนิยมถือเอาเฉพาะแนวที่สายประโคนรัด ซึ่งถัดจากขาหน้าไปหน่อยหนึ่ง), ในการดูลักษณะช้างเผือก ใช้ตรวจขนทั้ง ๕ ฐานนี้ เป็นทางประกอบการพิจารณา.

 2. ก. ขอดให้เป็นปม, มุ่น, บิดม้วนให้เป็นปม. (แผลงมาจาก ขมวด).

พจนานุกรมไทย ขมวด หมายถึง:

 1. [ขะหฺมวด] ก. บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม, โดยปริยายหมายความว่า ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด. น. ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม ๔ ขมวด.

พจนานุกรมไทย ขอด หมายถึง:

 1. ก. ขมวดเป็นปม เช่น ขอดเชือก ขอดผ้า ขอดชายพก. ว. ที่ขมวดเป็นปมหรือม้วนเข้ามา เช่น หมาหางขอด.

 2. ก. ทำให้สิ่งที่ติดอยู่ออกมาด้วยอาการอย่างขูด เช่น ขอดเกล็ดปลา, เหลืออยู่น้อยจนถึงกับต้องขูดเอา เช่น น้ำขอดคลอง น้ำขอดโอ่ง ข้าวขอดหม้อ.

พจนานุกรมไทย ตา หมายถึง:

 1. น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทําหน้าที่เป็นเครื่องดูรูป; ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง; ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง; คราว เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้างละนะ; เรียกลายที่เป็นตาตามรูปต่าง ๆ ตามลักษณะของสิ่งของ เช่น ตาสมุก ตาราชวัติ ตาเมล็ดงา ตาเม็ดบัว ตาหมากรุก.

 2. น. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา, (ปาก) คําเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ตาเกิ้น ตาโย่ง หรือเรียกเด็กชายที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ตาหนู.

พจนานุกรมไทย นอต หมายถึง:

 1. น. เครื่องตรึงหรือขันสิ่งอื่นให้แน่น ประกอบด้วยแท่งและแป้นโลหะ, ตัวที่เป็นแท่งมีปลายข้างหนึ่งเป็นปุ่ม อีกข้างหนึ่งมีเกลียวด้านนอก เรียกว่า นอตตัวผู้ และตัวที่เป็นแป้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมีรูตรงกลางและมีเกลียวด้านใน เรียกว่า นอตตัวเมีย. (อ. nut).

 2. น. หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือ มีค่าเท่ากับ ๑ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ ๑.๘๕๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่น เรือแล่นได้เร็ว ๘ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า เรือมีความเร็ว ๘ นอต ลมมีความเร็ว ๕๐ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า ลมมีความเร็ว ๕๐ นอต. (อ. knot).

 3. ดู กกช้าง.

พจนานุกรมไทย ปม หมายถึง:

 1. น. เนื้อที่เป็นปุ่มขึ้นตามตัว, ขอดของผ้าหรือเชือก, ข้อยุ่งที่แก้ยาก.

พจนานุกรมไทย มวย หมายถึง:

 1. น. ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุกไว้ตรงท้ายทอยเป็นต้น เรียกว่า ผมมวย.

 2. ว. หนึ่ง, เดียว. (ข.).

 3. น. การชกกันด้วยหมัดเป็นต้น.

พจนานุกรมไทย มุ่น หมายถึง:

 1. ก. ขมวด (ใช้แก่มวยผม) เช่น มุ่นมวยผม มุ่นพระเมาลี; กังวลอยู่; (กลอน) เกลี้ยงเกลา, อ่อนนุ่ม. น. เรียกเงินแท่งชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเงินเนื้อดีว่า เงินมุ่น.

พจนานุกรมไทย หมุด หมายถึง:

 1. น. เครื่องสําหรับตรึงหรืออุดรู; เรียกเข็มที่หัวเป็นปุ่ม ใช้กลัดกระดาษหรือผ้าเป็นต้น ว่า เข็มหมุด; ผ้ากอซที่ใช้สอดเข้าไปในโพรงฝีเป็นต้นเพื่อซับของเหลวภายใน.

พจนานุกรมไทย เงื่อน หมายถึง:

 1. ว. เหมือน เช่น เขี้ยวโง้งเงื่อนงาคชกรรม. (คําพากย์).

 2. น. เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย.

 ภาพประกอบ

 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า เงื่อน ประเภท N ตัวอย่าง ลูกเสือต้องหัดเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อน เพิ่มเติม เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือ เงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ตา ประเภท N ตัวอย่าง ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ขอด ประเภท V ตัวอย่าง เธอขอดผ้าเช็ดหน้าของเขาไว้เพื่อเตือนเขาว่าเขาจะต้องกลับมาบ้านแต่วัน เพิ่มเติม ขมวดเป็นปม หมวด V
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ปม ประเภท N ตัวอย่าง เขาผูกเชือกเป็นปม เพิ่มเติม ขอดของผ้าหรือเชือก หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า นอต, ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง ประเภท N หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า นอต ประเภท CLAS เพิ่มเติม หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือ มีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 1.852 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมวด CLAS
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ตา ประเภท N ตัวอย่าง ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ผูกเงื่อน, ผูก, ผูกโบ, ขมวด ประเภท VT หมวด VT
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า มวย ประเภท N ตัวอย่าง เธอเกล้าผมเป็นมวยไว้บนศีรษะราวกับแขก เพิ่มเติม ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุก หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ทำเรื่องยุ่ง, สร้างปัญหา ประเภท VT หมวด VT
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ขมวด ประเภท V ตัวอย่าง หญิงสาวขมวดปลายผ้าเช็ดหน้าด้วยความขวยเขินเมื่อคนรักขอแต่งงาน เพิ่มเติม บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม หมวด V
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า หมุด ประเภท N ตัวอย่าง เขาเจาะรูที่แผ่นเหล็ก เพื่อตอกหมุดลงไป เพิ่มเติม เครื่องสำหรับตรึงหรืออุดรู หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า กระจุก, หย่อม, หมู่, กลุ่ม ประเภท N หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า กระหมวด ประเภท V ตัวอย่าง เธอสยายมวยผมออกขมวดปลายไว้หลวมๆ เพิ่มเติม ทำให้เป็นปม หมวด V
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า ปม, เงื่อน, ปม, ชนัก, เปลาะ ประเภท N หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า เงื่อนงำ, ข้อยุ่งยาก, ปัญหา ประเภท N หมวด N
 • knot แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knot แปลว่า มุ่น ประเภท V ตัวอย่าง หญิงชราจัดแจงมุ่นผมขาวสีดอกเลาให้เรียบร้อย แล้วโพกผ้าไว้ตามเดิม เพิ่มเติม ขมวดผมเป็นมวย หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "knot"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"