ภาษาอังกฤษ

gush

V

แปลว่า พรั่งพรู

ตัวอย่าง สมองของคนตะวันตกเวลาคิดอะไรได้ ความคิดต่อๆ มาก็จะพรั่งพรูออกมาอย่างรวดเร็ว

เพิ่มเติม เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น

Posted on by Admin

แปลว่า พรั่ง

ตัวอย่าง พลังน้ำจากน้ำตกต่างระดับหลายชั้นกระแสน้ำที่พรั่งพรูออกไปจะไปหมุนเครื่องกังหัน

เพิ่มเติม รวมกันอยู่มาก

Posted on by Admin

แปลว่า พลุ่ง

ตัวอย่าง แรงดันของไอน้ำเดือดจากหม้อน้ำเหล็กดำมะเมื่อมขนาดใหญ่พลุ่งผ่านท่อลิ้นพ่นออกจากปล่องเหนือหลังคา

เพิ่มเติม อาการที่ควันพุ่งขึ้นจากน้ำเดือด

Posted on by Admin

VI

แปลว่า พุ่ง, พลุ่ง, ทะลัก, ไหลออก

Posted on by Admin

แปลว่า พูดมาก, พูดพล่าม

Posted on by Admin

N

แปลว่า การพูดยกยอมากไป, การพูดพล่าม

Posted on by Admin

แปลว่า การทะลักออก, การไหลออก, การพุ่งออก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พรั่งพรู หมายถึง:

  1. ว. เข้าหรือออกพร้อม ๆ กันอย่างเนืองแน่น เช่น คนพรั่งพรูกันเข้ามา คำพูดพรั่งพรูออกจากปาก.

พจนานุกรมไทย พรั่ง หมายถึง:

  1. [พฺรั่ง] ว. คับคั่ง, รวมกันอยู่มาก.

พจนานุกรมไทย พลุ่ง หมายถึง:

  1. [พฺลุ่ง] ก. อาการที่ไอน้ำหรือควันดันตัวพุ่งออกมาโดยแรง เช่น น้ำเดือดไอน้ำพลุ่งขึ้นมา ไฟไหม้ควันพลุ่งขึ้นมา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น โทสะพลุ่งขึ้นมา อารมณ์เดือดพลุ่ง.

 ภาพประกอบ

  • gush
  • gush
  • gush
  • gush
  • gush
  • gush
  • gush

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gush"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"