ภาษาไทย

การทะลักออก, การไหลออก, การพุ่งออก

N

ภาษาอังกฤษ gush

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การทะลักออก, การไหลออก, การพุ่งออก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "การทะลักออก, การไหลออก, การพุ่งออก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"