ภาษาอังกฤษ

guise

VT

แปลว่า แต่งตัว

Posted on by Admin

แปลว่า ปลอมตัว

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ปลอมตัว

Posted on by Admin

N

แปลว่า ลักษณะภายนอก, ลักษณะท่าทาง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แต่งตัว หมายถึง:

  1. ก. สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย.

 ภาพประกอบ

  • guise
  • guise
  • guise
  • guise

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guise"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"