ภาษาไทย

แต่งตัว

V

ภาษาอังกฤษ dress

ตัวอย่าง เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก

เพิ่มเติม สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย

PHRV

ภาษาอังกฤษ dress down

VT

ภาษาอังกฤษ guise

ภาษาอังกฤษ clothe

 ภาพประกอบ

  • แต่งตัว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่งตัว แปลว่า dress ประเภท V ตัวอย่าง เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก เพิ่มเติม สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย หมวด V
  • แต่งตัว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่งตัว แปลว่า dress down ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • แต่งตัว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่งตัว แปลว่า guise ประเภท VT หมวด VT
  • แต่งตัว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่งตัว แปลว่า clothe ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

decorative naga deviate dig dirty dislike dress dress down dress rehearsal drift dry out evening dress hermit's dress

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แต่งตัว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"