ภาษาไทย

ปลอมตัว

V

ภาษาอังกฤษ disguise

ตัวอย่าง พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ

เพิ่มเติม ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ guise

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ guise

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปลอมตัว
  • ปลอมตัว
  • ปลอมตัว

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปลอมตัว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"